Primair onderwijs / BSO

In het primair onderwijs en BSO is voor elke groep leeftijdsadequaat materiaal beschikbaar. De korte lessen zijn interactief en afwisselend en er kan gewerkt worden met digitale ondersteuning. Bij elke les is bijvoorbeeld een Power Point beschikbaar. Het uitgangspunt is dat er een paar keer per week een korte les/activiteit wordt gegeven. De kracht van de herhaling is belangrijk.
Het klimaatprogramma voor het primair onderwijs sluit aan bij klimaatprogramma's die al zijn ingevoerd (zoals SW-PBS en Vreedzame School) en richt zich op alle kinderen, hun ouders/verzorgers en alle professionals binnen en rondom de school. Als de sfeer op school goed is en iedereen er met plezier komt, leert en werkt, dan kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen.

De basisfilosofie, de Denken Doen Voelen cirkel en de uitwerking in zes thema's komen terug in alle materialen (zie 'Wat is het?' voor een algemene beschrijving van de werkzame elementen van Leren & Leven).
Het is voor docenten mogelijk om lessen aan te passen aan de behoeften van hun groep mits de rode draad en de kern van de les overeind blijft. Dit maakt dat het lesmateriaal ook goed in te zetten is binnen het speciaal (basis)onderwijs.

Het materiaal voor het primair onderwijs is ontwikkeld en bevindt zich nu in de pilotfase. Scholen die in 2016 starten kunnen aanhaken in de pilotfase. Zij werken dan met de pilotmaterialen. Uiteraard ontvangen zij aan het einde van de pilot het definitieve materiaal.

Denken Doen en Voelen

Aan de hand van verhalen en interactieve werkvormen ontdekken leerlingen hoe denken, doen en voelen samenhangen en hoe ze er zelf invloed op uit kunnen oefenen. Een citaat uit het draaiboek voor de leerkracht: "Als leerlingen begrijpen dat er altijd een gedachte vooraf gaat aan een actie (en dus ook aan het gevoel dat je over jezelf hebt), zien ze in dat het belangrijk is om goed na te denken bij wat ze doen door bewust stil te staan bij hun gedachten. Vanuit alle positieve en negatieve gedachten die je kunt hebben, is het de bedoeling om te leren kiezen voor de (meest) positieve gedachte als uitgangspunt voor wat je daarna doet."

Hoe werkt het?

De implementatie van Leren & Leven is maatwerk. In een oriƫnterend gesprek worden de mogelijkheden van het programma en uw situatie besproken om te zien of er een goede match tussen uw doelstellingen en de werkwijze van Leren & Leven is. Op basis van de oriƫntatie wordt een ondersteuningsaanbod gedaan. Trainingen en begeleiding maken onderdeel uit van het gaan werken met Leren & Leven. Hoe een en ander precies in zijn werk gaat, leest u op de "hoe werkt het?"- pagina.
Lees meer

Het effect

Effecten van Leren & Leven in het primair onderwijs en BSO zijn aangetoond met betrekking tot leerprestatie, leerlinggedrag, zelfbeeldontwikkeling en schoolklimaat. In een langlopend onderzoek is aangetoond dat deze uitkomsten duurzaam zijn.
Leren & Leven komt in Amerikaans effectonderzoek naar voren als effectief voor het aanpakken en voorkomen van pestproblematiek. Ook in Nederland is onderzoek onderdeel van het programma om de resultaten zichtbaar te maken. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met Leren & Leven of download de brochure over het onderzoek naar Positive Action.
Download Effectiviteit Positive Action

Materialen

Voorbeelden van materiaal vindt u op deze website. Neemt u voor een uitgebreider inzicht in de omvang en samenstelling van het ontwikkelingsmateriaal aub contact op met Leren & Leven. Wij staan u graag te woord.

Meer weten?

Als u onderstaande gegevens invult, nemen wij graag contact met u op. Ook kunt u een brochure downloaden.

Leren Leven in het mbo Leren Leven in het primair onderwijs Leren Leven in het vmbo